Resville är en liten kvarnby och ligger naturskönt vid ån Flian som här bildar en serie vattenfall. Minst sju kvarnar har tidigare stått i dalgången vid Resville kvarnby. Idag finns det tre kvarnar bevarade. Resville bygdegille äger Biskopskvarnen och området omkring med den gamla stenbron.  Utifrån denna plats går olika vandringsleder, ett par korta samt en längre som sträcker sig ända bort till Kristinedals fabriker. Kvarnen är öppen några gånger om året då det är våffelservering.  Kvarnen är också möjlig att hyra.

En historisk plats

Längs med Flian finns vattenfall på flera ställen. Det högsta kvarnfallet finns i den lilla byn Resville. Den första kvarnen som nämns fanns här redan år 1350 i det som då hette Redhiswelli. Det var också här man tog sig över ån långt innan den första bron byggdes. Du kan fortfarande se stensättningen efter ett vadarställe nedströms vid den gamla stenbron. Stenbron stod i sin tur klar 1861 och ersatte då en tidigare
träbro som rasade 1858. I 100 år var stenbron öppen för trafik men stängdes av då den nya vägbron var klar 1961. Den vackra stenbron finns kvar än idag och genom ett projekt 2017 fick den ljussättning för att bli en upplevelse även under mörker.

Sin storhetstid hade Resville under slutet av 1800-talet då spannmålshanteringen var som störst i byns kvarnar. I början av 1900-talet fanns det sju kvarnar i drift här vid Flian och längs bygatan har det under åren funnits såväl affär som post- och telegrafstation, smedja och krogar.

Resville kvarns nuvarande byggnad precis vid stenbron uppfördes 1888 och var i drift fram till början av 1950-talet. Den kallades också för Biskopskvarn eftersom biskopen i Skara fick viss del av inkomsten från kvarnen. Idag ägs kvarnen av den ekonomiska föreningen Resville Bygdegille. Kvarnen är föreningens samlingslokal som också hyrs ut till privata sammankomster. I kvarnbyggnaden finns också en turbin som alstrar ström som säljs ut på nätet.

Medeltida lämningar i Resville

Skansabacken
Trätrappan i backen intill kvarnen leder upp till den så kallade Skansabacken. Där låg en försvarsanläggning som danskarna använde vid sina härjningståg i Västsverige. Detta härleds till skrivningar från 1700-talet och delar av Skansen syntes även i mitten på 1950-talet. Nu syns inte mycket av den längre men det finns en skylt som visar hur den kan ha sett ut.

Mejeribacken
Det lär ha funnits ett tegelbruk med krog på mejeribacken som ligger mittemot huvudinfarten till Resville by. När det blev alltför livligt där på kvällarna skickade man efter ”den blinde i Backgårn” som lär ha varit enormt stark. Han var också krogens närmaste granne.

Resville kyrka
Ödekyrkogården är den plats där Resville kyrka en gång låg, helgad åt S:t Mårten. Den byggdes troligen under 1100-talet och revs under 1500-talet i samband med att Resville uppgick i Norra Härene socken. Enligt sägnen sköt danskarna ned kyrkan från Skansabacken men att de sedan aldrig tog sig över Flian. Det sägs också att danskarna reste vilse här.

Offerkällan
I ravinen nedanför kyrkplatsen ligger en offerkälla. Dessa har både under hednisk och kristen tid haft betydelse för människor. Man har offrat i dem och källrona har tillskrivits speciella egenskaper, till exempel att bota sjukdom. När kristendomen kom helgades offerkällorna ofta åt ett helgon eller en evangelist. De gamla hedniska källorna gjordes ofta om till kristna samlingsplatser och ibland uppfördes även ett kapell eller en kyrka i närheten. Detta kan ses på flera platser i Västergötland.

Vandring

Resville – Kristinedal
Leden är cirka 3 km enkel väg och sträcker sig mellan Resville och Kristinedal. Leden går genom Resville samhälle och sedan utmed åravinen längs Flian till Kristinedal. Leden erbjuder en blandning av natur- och kulturupplevelser längs vägen vilka du också kan läsa mer om på skyltarna du passerar. Det finns också flera rastplatser längs vägen (markerade på kartan nedan) som lämpar sig väl för en fikapaus. Leden är något kuperad och går i terräng och betecknas som medelsvår. Vänligen notera att det är betesmarker kring leden som du passerar via grindar längs vägen. Visa hänsyn till djuren och håll hundar kopplade. Slutligen är det som alltid viktigt att du ser till att du tar med dig eventuellt skräp tillbaka och inte lämnar något annat än
fotspår efter dig.

Kärleksstigen
Kärleksstigen är en kortare vandringsstig på cirka 1,5 kilometer. Inledningen är densamma som för vandringsleden Resville-Kristinedal men gör sedan en avstickare och går ned mot Flian för att sedan gå en mysig sträckning längs vattnet innan den vänder uppåt och går längs hagarnas kant tillbaka mot kvarnen i Resville. Längs vägen passerar du Resville Mathantverk.

Naturstigen
Naturstigen är en liten slinga på 500 meter som går precis vid Flians strand för att sedan gå upp på ravinens kant. Där finns en fikaplats med en härlig vy över Skaraborgs slätter. Längs leden finns också ett par lekaktiviteter för barn som knyter an till Resvilles historia. Vid kvarnen i Resville finns en vattenlek som kopplar an till kvarnen och dess elproduktion. Uppe på ravinkanten vid platsen där en medeltida skans stod finns trähästar att leka på. Dagarna när kaféet i Resville kvarn är öppet kan man också prova på att bygga en egen bro för att påminna om när den vackra stenbron byggdes år 1861.

Läs mer om vandringslederna här >>