RESVILLE

”Sveriges vackraste hôla”

Resville är en liten kvarnby där ån Flian bildar en serie vattenfall. Minst sju kvarnar har stått i den natursköna dalgången. Den första kvarnen byggdes vad man vet under 1300 talet. Storhetstiden var under spannmålsodlingens era på 1800-talet. Idag finns det tre kvarnar bevarade.

Mitt i byn forsar vattnet i det stora vattenfallet och bredvid finns den röda byggnaden som idag går under namnet ”Kvarnen”. Det är från denna plats våra vandringsleder sträcker sig. I Kvarnen hålls det välbesökta våffeldagarna upprepade gånger om året.

Resville har utvecklats med hjäl av ekonomiskt stöd från LEADER som jobbar för lokalt ledd utveckling på landsbygden och är en del av EU’s landsbygdsprogram.
Vill du veta mer? Klicka här >>