Resville Bygdegille är en ekonomisk förening som äger Biskopskvarnen och anläggningen kring fallet. I kvarnbyggnaden finns en turbin som alstrar ström som säljs ut på nätet. Bygdegillet anordnar midsommarfirande varje sommar med sång och dans kring midsommarstången. Gillet står också för välbesökta våffeldagar under vår och höst.

Kvarnen är en samlingslokal som går att hyra för fester eller andra sammankomster.  Läs mer >>

Du kan bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är 50 kr /person. Medlemsavgiften betalar du in på Pg. 35 18 80 – 0. Glöm inte att skriva namn och e-postadress.

KONTAKT
Matz Jonsson, Ordförande bygdegillet 0730-45 76 37
Anders Johansson, Kassör bygdegillet 0703- 21 78 42