Det finns olika möjligheter till vandring i Resville. Det finns två kortare leder i och kring byn samt en längre som sträcker sig ända till Kristinedals Fabriker. Samtliga leder utgår från Resville och det är möjligt att parkera vid kvarnen.

Naturstigen

Naturstigen är en liten slinga på 500 meter som går precis vid Flians strand för att sedan gå upp på ravinens kant. Där finns en fikaplats med en härlig vy över Skaraborgs slätter. Längs leden finns också ett par lekaktiviteter för barn som knyter an till Resvilles historia. Vid kvarnen finns en vattenlek som kopplar an till kvarnen och dess elproduktion. Uppe på ravinkanten vid platsen där en medeltida skans stod finns trähästar att leka på. Dagarna när kaféet i Resville kvarn är öppet kan man också prova på att bygga en egen bro för att påminna om när den vackra stenbron byggdes år 1861.

Leden är kuperad med räcken och trappor.

Kärleksstigen

Kärleksstigen är en kortare vandringsstig på cirka 1,5 kilometer. Den går parallellt med den längre leden till Kristinedal men gör en avstickare ned mot Flian och Resville mathantverk för att sedan gå en mysig sträckning längs vattnet innan den vänder uppåt och går längs hagarnas kant tillbaka mot kvarnen i Resville.

Vandringsled mellan Resville & Kristinedal

Leden är cirka 3 km enkel väg och sträcker sig mellan Resville och Kristinedal. Leden går genom Resville samhälle och sedan utmed åravinen, genom betesmarker längs Flian till Kristinedal. Det går också bra att börja vandringen och parkera bilen vid Kristinedal fabriker. Leden är något kuperad genom terräng och betecknas som medelsvår. Det går inte att gå  med barnvagn.

Leden erbjuder en blandning av natur- och kulturupplevelser längs vägen vilka du också kan läsa mer om på skyltarna du passerar. Det finns också  rastplatser längs vägen som lämpar sig väl för en fikapaus. Vänligen notera att det är betesmarker kring leden som du passerar via grindar längs vägen. Visa hänsyn till djuren och håll hundar kopplade.

Slutligen är det som alltid viktigt att du ser till att du tar med dig eventuellt skräp tillbaka och inte lämnar något annat än fotspår efter dig.

KARTA över lederna kan du ladda ner här >>